Toán tài chính

—All models are wrong; but some are useful—

 • TOÁN TÀI CHÍNH LÀ GÌ: Toán tài chính = Định giá phái sinh + (Quản trị rủi ro & Quản lý danh mục đầu tư)

Mathematical finance (Toán tài chính) ; Tài chính định lượng là gì?

Toán học và tài chính

Toán học tài chính – Một ngành KH đang phát triển mạnh

Giới thiệu ngành tài chính định lượng

Lý thuyết hiện đại về toán học trong tài chính

Lật lại những mô hình toán tài chính

Các lĩnh vực toán học được sử dụng trong tài chính định lượng

Căn bản về kỹ thuật tài chính thực hành (Financial Engineering)

Nhìn lại sự khai sinh của các công cụ tài chính

Những điều bạn cần biết để có thể hiểu về tin tức tài chính

Những cột mốc quan trọng của tài chính định lượng

Tương lai của Toán Tài Chính

 • QUANT LÀ GÌ: Quant = Người làm trong lĩnh vực tài chính định lượng

Cuộc đời của một gã làm quant (My Life as a Quant)

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi với nhà toán học đã giải mã Phố Wall – Jim Simons

Chuyện nghề, chuyện người của một chuyên gia phân tích định lượng

Tại sao thạc sĩ tài chính định lượng sẽ không giúp bạn trở thành giao dịch viên định lượng

Chuyên viên Phân tích rủi ro ở Việt Nam làm cái gì?

Toán học: kỹ năng thiết yếu cho các nhà giao dịch bên mua thế hệ mới

Những kiến thức cần thiết để trở thành một chuyên viên phân tích định lượng

Nhà khoa học dữ liệu – Thế hệ quant mới

Kế hoạch tự học để trở thành một nhà phát triển định lượng

Kế hoạch tự học để trở thành một nhà phân tích định lượng

Self-Study Plan for Becoming a Quantitative Trader – Part I ; Part II

 • CỔ PHIẾU

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Chỉ báo về giao động (Volatility Indicators) Chỉ Số Chaikin Volatility

Lý thuyết Sóng Elliot

Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên (Random Walk Theory)

Giới thiệu về mô hình Quant

Dự báo thị trường chứng khoán bằng phương pháp định lượng

Bí ẩn về “hiệu ứng động lượng” trong đầu tư cổ phiếu

Ứng dụng phần mềm R trong phân tích cổ phiếu

 • SẢN PHẨM NỢ

Trái phiếu (Bond) ; Trái phiếu (trên wiki)

Trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ (Eurobond)

Trái phiếu lưỡng tệ (Dual Currency Bond)

Tín phiếu (Treasury bill)

Trái phiếu công ty (Corporate bond)

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible bond)

Hối phiếu (trên wiki)

Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s acceptance (BAs))

Thương phiếu (Commercial paper)

Chứng từ cam kết bằng hàng hoá (Commodity Paper)

Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng được (Negotiable Certificate of Deposit (NCD))

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit / CDs/ CD)

Xây dựng đường cong lãi suất chuẩn của Việt Nam

Ứng dụng mô hình Merton trong định lượng rủi ro tín dụng và định giá trái phiếu

 • CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chứng khoán phái sinh (Derivatives)

Mấy loại phái sinh chứng khoán phổ biến trên thế giới và trong sách

Hợp đồng kì hạn (Forward) ; Hợp đồng tương lai (Futures)

Những đặc điểm chính của sản phẩm phái sinh đầu tiên – VN30 (Giao dịch trên HNX: 10/8/2017)

Chứng quyền (Warrant)

Covered warrant (Giới thiệu trên HSX: 13/12/2012)

Quyền chọn (Options) ; Sơ lược về quyền chọn ; USD/VND Options

Quyền chọn nhị phân (Binary option) ; Sòng bạc mới: binary options

Quyền chọn ngoại lai (exotic option)

Quyền chọn có giới hạn (Barrier option)

Hợp đồng hoán đổi (Swap)

Swap quyền chọn (Swaption, swap option)

Hợp đồng mua lại (Repurchase Agreement)

Hợp đồng hoán đổi nợ xấu (Credit Default Swap (CDS))

Chứng khoán nợ có thế chấp (Collateralized Debt Obligation (CDO))

CDO & CDS Primer

Prediction markets

 • KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ

Kinh doanh chênh lệch giá (hoặc tỷ giá)

Tài chính hành vi: Giới hạn khả năng kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tài chính

Fundamental theorem of asset pricing (Định lí cơ bản của toán tài chính)

 • THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ

Complete market (Thị trường đầy đủ)

 • GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

Giả thuyết thị trường hiệu quả

Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi

Vì sao “giả thuyết thị trường hiệu quả” không thể đúng

Bao giờ tiêu diệt được con quái vật “giả thuyết thị trường hiệu quả”

Giải Nobel kinh tế 2013: Phân tích thực nghiệm về giá tài sản – Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen & Robert J. Shiller

 • HÀNH VI CỦA GIÁ CỔ PHIẾU/CHỨNG KHOÁN

Các yếu tố trong mô hình biến động giá chứng khoán

Chuyển động Brown và thị trường chứng khoán

Chuyển động Brown trong Toán Tài Chính

Phân phối ổn định (Stable distribution)

Đặc tính ngẫu nhiên và lý thuyết trò chơi

 • ĐỘ BIẾN ĐỘNG VOLATILITY

Mức biến động; Độ bất ổn định (Volatility)Chỉ số Độ dao động (VIX – Volatility Index)

Chơi với volatility ; Market risk: Gambling on volatility [Talk]

Volatility của VN Index

Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch

Giải Nobel kinh tế 2003: ARCH và đồng tích hợp – Robert F. Engle & Clive W. J. Granger

 • HỆ SỐ ALPHA

Hệ Số Alpha

Alpha Di Động

 • HỆ SỐ BETA

Hệ số beta ; Cách tính hệ số beta

Hệ số beta và ý nghĩa trong thị trường tài chính

Từ rủi ro đến Beta

Phân tích rủi ro đầu tư chứng khoán qua hệ số Beta

Rủi ro hệ thống và vấn đề xác định hệ số bê-ta tại Việt Nam

 • COPULA

Copula trong xác suất và tài chính (1) ; (2) ; (3)

Ứng dụng Copula trong lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Khám phá sự thú vị của copula với gói lệnh R-copula trên TTCK Việt Nam

 • LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ CỰC TRỊ

Phân bố giá trị cực trị ; Độ vượt mức giới hạn

Thiên nga đen

 • ĐỊNH GIÁ PHÁI SINH

Mô hình Black-Scholes

Mô hình Vasicek

Một số phát triển gần đây của các mô hình định giá quyền chọn

Ứng dụng phần mềm R định giá quyền chọn cho các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam theo mô hình Black-Scholes

Giải Nobel kinh tế 1997: Định giá phái sinh – Robert C. Merton & Myron S. Scholes

 • QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ

5 Cách Để Đánh Giá Hiệu Quả Quản Lý Danh Mục Đầu Tư

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT)

Ứng dụng mô hình Markowitz ở Việt Nam

Giải bài toán Markowitz: Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel

Khám phá sự thú vị của phần mềm R trong việc áp dụng Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz trên TTCK VN

Black–Litterman model ; Stochastic portfolio theory (SPT)

Mô hình tuyệt đẹp CAPM liệu có thể sử dụng được ở Việt Nam

Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro

Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường chứng khoán (CAPM)

Mô hình CAPM và APT

Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư (CAPM, APT)

Consumption Capital Asset Pricing Model – CCAPM

Phân bổ tài sản và xây dựng danh mục đầu tư

Giải Nobel kinh tế 1990: Mô hình MPT, CAPM và nền móng cho tài chính doanh nghiệp

 • QUẢN TRỊ RỦI RO

Phân loại rủi ro ; Risk Typology

Sáu sai lầm trong quản trị rủi ro

Các loại rủi ro trong đầu tư

Quản lý rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Rủi ro thông tin trong đầu tư

Rủi ro về tâm lý trong đầu tư

Rủi ro lũng đoạn giá trong đầu tư

Những rủi ro không được tính đến

Thước đo/ Độ đo rủi ro

Các thước đo rủi ro: Volatility, VaR, ES

VaR ; VaR và “Thiên nga đen” ; Nassim Taleb phê phán Value at Risk

Rủi ro tổng hợp: độ đo rủi ro nhất quán

***Rủi ro thị trường

Value at Risk (VaR)

VaR – Estimating Downside Risk

Hệ thống định lượng rủi ro cho TTCK Việt Nam

***Rủi ro tín dụng

Định mức tín nhiệm là gì?

Rủi ro tín dụng (1): Mô hình Merton ; (2): Mô hình KMV ; (3): Mô hình chuyển hạng tín dụng

Mức độ vỡ nợ của các ngân hàng Việt dưới góc nhìn định lượng

Đánh giá xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào các chỉ tiêu tài chính

Mô hình Logistic trong xếp hạng rủi ro tín dụng

Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Khám phá sự thú vị của phần mềm R trong định lượng rủi ro tín dụng

***Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động của các quỹ đầu cơ dưới góc nhìn định lượng

Quản trị rủi ro hoạt động: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với các NHTM VN

***Rủi ro thanh khoản

Liquidity management ; Liquidity Mmgt. cont.

Phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam

***Rủi ro mô hình

Tất cả các mô hình đều sai, 7 nguồn cơn của rủi ro mô hình

 • GIAO DỊCH THUẬT TOÁN/ĐỊNH LƯỢNG

Giao dịch thuật toán/định lượng cơ bản

8 chiến lược thuật toán của Robot giao dịch chứng khoán

Giao dịch với thuật toán và những phương pháp thuật toán được dùng nhiều ; Phần 2

 • GIAO DỊCH TẦN SUẤT CAO

HFT (High frequency trading) : giao dịch tần suất cao là gì?

Infographic – High Frequency Trading

Trận chiến rô bốt: Giao dịch tần suất cao đã thay đổi thị trường toàn cầu như thế nào P1 ; P2

Giao dịch siêu tốc độ: Mối nguy hiểm khôn lường?

Thuật toán trên phố Wall: “Thiên thần” hay “ác quỷ”? (P2)

Sự trổi dậy của các hệ thống giao dịch tần suất cao

Giao dịch tần số cao: Con người vẫn có thể đánh bại máy tính

Hacking a HFT system ; How I made $500k with machine learning and HFT

 • CHUẨN BASEL

Basel III ; Basel II (Basel Committee)

CAR updated

Hiệp ước Basel I và Basel II

Basel III ; Basel III (cont) ; Basel III (cont) (nghiatq)

Basel III (zetamu) ; Basel III (giangle)

Bank size ; Bank size II

Banking regulation ; Banking regulation II

Quản trị rủi ro trên cơ sở ứng dụng BASEL II tại các ngân hàng thương mại nhà nước

Ngân hàng Việt Nam từng bước hoàn thiện theo chuẩn mực Basel II

 • ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM

Bảo hiểm (Insurance; Assurance)

Định phí bảo hiểm – Sự kết hợp giữa khoa học và kinh doanh

Xác định phí bảo hiểm tiền gửi theo mức độ rủi ro

Vài nét về Luật Đảm bảo Khả năng Thanh toán II (Solvency II)

 • ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Ứng dụng mô hình “Decision Tree” trong định giá đất hoàng loạt ở Việt Nam

Phương pháp định giá bất động sản ứng dụng lý thuyết vị thế – chất lượng

 • ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, CÔNG TY & THƯƠNG HIỆU

Định giá sản phẩm (phần 01)

Hỏi về mô hình định giá FCFF và FCFE (công ty)

Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu

 • TOÁN TÀI CHÍNH & VẬT LÝ

Physics vs Finance (1) ; Physics vs Finance (2)

Các nhà vật lý dự báo đổ vỡ trên thị trường chứng khoán

 • TOÁN TÀI CHÍNH & HỌC MÁY

Mô hình mờ TSK dự đoán giá cổ phiếu dựa trên máy học vecto hỗ trợ hồi quy

Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống ngân hàng

Dự đoán và phòng ngừa khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng (SVM)

Machine Learning 4 Trading [Talk]

 • NHỮNG HUYỀN THOẠI

David Li: Kẻ đốt cháy phố Wall

Salomon Brothers: Huyền thoại nhấn chìm phố Wall

Jordan Belfort: Sói già phố Wall

Carl Icahn: Kẻ cướp công ty

George Soros: Một tay che cả bầu trời

Warren Buffett: Nhà đầu tư lớn nhất mọi thời đại

Benjamin Graham: Ông thầy của Wall Street

George Joseph: Từ thần đồng toán học đến biểu tượng của “Giấc mơ Mỹ”

Ed Thorp: Thiên tài toán học đánh bại mọi thứ, từ sòng bạc đến TTCK

James Simons: Nhà đầu cơ thông thái nhất thế giới

Barr Rosenberg: Nhà đầu tư định lượng thị trường

Emanuel Derman: Einsteins của phố Wall

Những “Kỳ tài” đầu tư hàng đầu thế kỷ 20

 • ĐÀO TẠO

Đại học Kinh tế quốc dân ~ Khoa Toán kinh tế ~ Chuyên ngành Toán tài chính (từ 2001) (Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế)

Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh ~ Khoa Toán Thống kê ~ Chuyên ngành Toán tài chính

Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh ~ Khoa Toán Tin học ~ Tài chính định lượng

Trung tâm Xuất sắc John Von Neumann (Đại học quốc gia Tp. HCM) ~  Tài chính tính toán định lượng (Master)

Rankings of Best Financial Engineering Programs

 • CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ CFA @ AFTC ; FTMS

Chứng chỉ FRM @ AFTC

Chứng chỉ CQF @

 • SÁCH

[1] Đỗ Đức Thái – Nguyễn Tiến Dũng. Nhập môn Toán tài chính

[2] Hoàng Đình Tuấn. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính, Tập 1 ; Tập 2

[3] Nguyễn Văn Hữu – Vương Quân Hoàng. Các phương pháp toán học trong tài chính

[4] Trần Hùng Thao. Nhập môn Toán học tài chính

[5] Trần Trọng Nguyên. Cơ sở Toán tài chính

[6] Joel Bessis. Quản trị rủi ro trong ngân hàng – Risk Management In Banking

 • TẠP CHÍ

*Social Sciences Citation Index – Business, Finance & Emerging Sources Citation Index – Business, Finance (ISI)

*Scopus – Finance (Elsevier)

*Google Scholar – Finance

*Journal Ranking – Business Finance

*Risk Journals

 • BLOG

http://www.quantstart.com/

https://www.quantnet.com/

http://www.wilmott.com/

http://www.turingfinance.com/

http://www.quantstrattrader.wordpress.com/

https://www.quantopian.com/posts

http://quantocracy.com/

 • PODCAST

https://chatwithtraders.com/podcast/

http://bettersystemtrader.com/category/podcast/

http://mebfaber.com/podcast/ (with transcript)

http://investorfieldguide.com/podcast/

https://www.theinvestorspodcast.com/ (very smooth)

https://www.trendfollowing.com/podcasts-all/

https://www.bloomberg.com/podcasts/masters_in_business (Bloomberg)

 • MOOC (miễn phí)

***edX: https://www.edx.org

 1. Pricing Options with Mathematical Models; CaltechX; Jaksa Cvitanic
 2. An Introduction to Credit Risk Management; DelftX. Pasquale Cirillo
 3. Banking and Financial Markets: A Risk Management Perspective; IIMBx; PC Narayan
 4. Introduction to Actuarial Science; ANUx; Adam Butt

***Udacity: https://www.udacity.com

 1. Machine Learning for Trading; Georgia Tech

***Coursera: https://www.coursera.org

Columbia University

 1. Financial Engineering and Risk Management Part I
 2. Financial Engineering and Risk Management Part II

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

 1. Interest Rate Models

Georgia Institute of Technology

 1. Computational Investing, Part I

Indian School of Business

 1. Trading Basics
 2. Trading Algorithms
 3. Advanced Trading Algorithms
 4. Creating a Portfolio
 5. Portfolio and Risk Management
 6. Design your own trading strategy – Culminating Project

Rice University

 1. Investment Strategies and Portfolio Analysis
 2. Biases and Portfolio Selection
 3. Portfolio Selection and Risk Management

University of Geneva

 1. Portfolio and Risk Management

University of Illinois

 1. Investments I: Fundamentals of Performance Evaluation
 2. Investments II: Lessons and Applications for Investors

University of Michigan

 1. Principles of Valuation: Time Value of Money
 2. Principles of Valuation: Risk and Return

University of Pennsylvania

 1. Modeling Risk and Realities

—Most models are not wrong, but their assumptions rarely fit the real world

—————&&—————

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: