Giới thiệu

Tuan

 

♦ Lê Văn Tuấn ♦

email: tuanlevan@tmu.edu.vn

Bộ môn Toán

Trường Đại học Thương mại

 

 


Ghi chú:

1. Nội dung các mục:

Các mục Ứng dụng Toán họcTài chính & Kinh tế là nơi lưu trữ các bài viết được tác giả sưu tầm.

Mục Phần mềm toán học bao gồm những bài giới thiệu ngắn, được tác giả sưu tầm từ internet, một số bài viết do tác giả dịch từ trang chủ và wiki.

Các mục Giáo dục & NCKHTài liệu là nơi giới thiệu hội thảo, e-learning và tài liệu (các link download tài liệu là có sẵn trên mạng).

2. Các trang tiếng Việt thường đọc:

http://cafef.vn/ (Kênh thông tin kinh tế – tài chính Việt Nam)

http://www.phantichkinhte123.com/ (Phân tích kinh tế)

http://tapchitaichinh.vn/ (Bộ tài chính)

http://vfpress.vn/ (Diễn đàn tài chính Việt Nam)

http://saga.com.vn/ (Tri thức – Kỹ năng kinh doanh)

http://tiasang.com.vn/ (Diễn đàn của trí thức Việt Nam – Bộ KH & CN)

http://www.gso.gov.vn/ (Tổng cục Thống kê)

http://hocthenao.vn/ (How We Learn)

http://ncgdvn.blogspot.com/ (Giáo dục)

http://www.lypham.net/ (Giáo dục)

http://www.procul.org/blog/ (Khoa học máy tính)

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/ (Kinh tế – Tài chính)

http://nghiatq.wordpress.com/ (Kinh tế, Tài chính, … diễn ra hàng ngày)

———-&&———-

%d bloggers like this: