Giới thiệu

Tuan

 

♦ Lê Văn Tuấn ♦

email: tuanlevan@tmu.edu.vn

Bộ môn Toán

Trường Đại học Thương mại


Ghi chú:

Các mục Ứng dụng Toán họcTài chính & Kinh tế là nơi lưu trữ các bài viết được tác giả sưu tầm.

Mục Phần mềm toán học bao gồm những bài giới thiệu ngắn, được tác giả sưu tầm từ internet, một số bài viết do tác giả dịch từ trang chủ và wiki.

Các mục Giáo dục & NCKHTài liệu là nơi giới thiệu hội thảo, e-learning và tài liệu (các link download tài liệu là có sẵn trên mạng).


Nghĩ suy

———-&&———-

%d bloggers like this: