Giới thiệu

Lê Văn Tuấn

email: tuanlevan@tmu.edu.vn

Bộ môn Toán kinh tếTrường Đại học Thương mại

LVTGhi chú:

1. Nội dung các mục:

Các mục Ứng dụng Toán họcTài chính & Kinh tế là nơi lưu trữ các bài viết được tác giả sưu tầm.

Mục Phần mềm toán học bao gồm những bài giới thiệu ngắn, được tác giả sưu tầm từ internet, một số bài viết do tác giả dịch từ trang chủ và wiki.

Các mục Giáo dục-Đào tạoTài liệu là nơi giới thiệu hội thảo, e-learning và tài liệu (các link download tài liệu là có sẵn trên mạng).

2. Các trang tiếng Việt thường đọc:

http://cafef.vn/ (Kênh thông tin kinh tế – tài chính Việt Nam)

http://www.phantichkinhte123.com/ (Phân tích kinh tế)

http://tapchitaichinh.vn/ (Bộ tài chính)

http://vfpress.vn/ (Diễn đàn tài chính Việt Nam)

http://www.vnquants.com/ (Cộng đồng tài chính định lượng Việt Nam)

http://saga.com.vn/ (Tri thức – Kỹ năng kinh doanh)

http://tiasang.com.vn/ (Diễn đàn của trí thức Việt Nam – Bộ KH & CN)

http://www.gso.gov.vn/ (Tổng cục Thống kê)

http://statistics.vn/ (Ứng dụng khoa học thống kê)

http://hocthenao.vn/ (How We Learn)

http://ncgdvn.blogspot.com/ (Giáo dục)

http://www.procul.org/blog/ (Khoa học máy tính)

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/ (Kinh tế – Tài chính)

http://nghiatq.wordpress.com/ (Kinh tế, Tài chính, … diễn ra hàng ngày)

———-&&———-

%d bloggers like this: