Chỉ số Độ dao động (VIX – Volatility Index)

Chỉ số Độ dao động (VIX – Volatility Index)

(Nguồn: sndc.com.vn)

Được giới thiệu bởi CBOE năm 1993, chỉ số VIX là thước đo trọng lượng  của Độ dao động ẩn (Implied Volatility) cho một vài quyền chọn mua và quyền chọn bán của chỉ số S&P500. Những quyền chọn mua và quyền chọn bán được xác định theo thời gian còn lại của quyền chọn và mức độ lỗ, lãi của chúng. Kết quả tạo thành quyền chọn giả định hỗn hợp đúng giá và có 30 ngày đáo hạn (một Quyền chọn đúng giá là quyền  chọn có giá thực hiện và giá chứng khoán bằng nhau). VIX trình bày Độ dao động ẩn của quyền chọn giả định đúng giá $SPX.

Quyền chọn S&P500 là quyền chọn giao dịch tốt nhất và thanh khoản tốt nhất trên CBOE. Bởi vì tính  hoạt động vượt trội của mình, quyền chọn $SPX đại diện cho một sự uỷ nhiệm tốt (a good proxy) đối với Độ dao động ẩn của toàn bộ thị trường. Giống với giao dịch của $SPX, VIX được cập nhật suốt ngày, và có thể được theo dõi như một chỉ số nội nhật, chỉ số ngày, chỉ số tuần, chỉ số tháng của Độ dao động ẩn và sự kỳ vọng của thị trường.

Đặc biệt là, VIX (và sự mở rộng của độ dao động ẩn) có mối quan hệ nghịch đảo với thị trường.  Đồ thị của VIX sẽ thường xuyên được biểu diễn với thang chia độ đảo ngược để chỉ ra chỉ báo thấp ở trên đỉnh và chỉ báo cao ở dưới đáy. Giá  trị của VIX tăng lên khi thị trường giảm và giảm xuống khi thị trường tăng. Dường như độ dao động có hai hướng. Theo cách hiểu khác, thị trường chứng khoán có khuynh hướng tăng. Một thị trường chứng khoán tăng giá được xem là mức độ rủi ro thấp đi, và thị trường chứng khoán giảm giá được xem là rủi ro cao hơn. Mức độ nhận thức rủi ro trên thị trường chứng khoán càng cao, độ giao động ẩn càng cao và quyền chọn hỗn hợp càng đắt, đặc biệt là quyền chọn bán. Do đó, độ dao động ẩn không ở vào khoảng độ biến động của thị trường, nhưng xa hơn, mức rủi ro tiềm ẩn đã kết hợp với thị trường. Khi thị trường đi xuống, nhu cầu đối với quyền chọn bán tăng, điều này nghĩa là giá của quyền chọn bán sẽ cao hơn và độ dao động ẩn cũng cao hơn.

Cách sử dụng chỉ số VIX

Việc so sánh diễn biến của VIX với chỉ số VIX của thị trường có thể bộc lộ dự đoán tốt về xu hướng tương lai hoặc khoảng thời gian diễn ra chuyển động của thị trường.  Giá trị của VIX tăng càng cao, sự hoảng loạn của thị trường càng lớn. Giá trị của VIX giảm càng thấp, sự hài lòng của thị trường càng nhiều. Là thước đo cho sự hài lòng hay hoảng loạn của thị trường, VIX thường được sử dụng như một chỉ báo trái ngược. Việc giá trị VIX ở mức cực thấp kéo dài cho biết mức độ hài lòng cao, và nói chung điều đó liên quan đến thị trường giảm giá. Một vài người coi giá trị VIX dưới 20 là thị trường giảm giá quá mức. Ngược lại, việc giá trị VIX ở mức cực cao kéo dài cho biết mức độ lo lắng hay hoảng loạn giữa những người giao dịch quyền chọn cao, và điều đó liên quan đến thị trường tăng giá. Mức giá trị VIX cao thường xuất hiện sau một sự mở rộng giảm giá hoặc đột ngột giảm giá, và cảm giác là thị trường giảm giá khá nhiều. Một vài người coi giá trị VIX trên 30 là thị trường tăng giá.

Dấu hiệu đối lập giữa chỉ số VIX và chỉ số VIX của thị trường cũng có thể bộc lộ dự đoán trong ngắn hạn. Theo cách đối ngược, quan điểm thị trường tăng giá quá mức hoặc cảm giác thoả mãn quá mức được xem như thị trường giảm giá. Nếu thị trường giảm giá đột ngột và giá trị VIX không thay đổi (về hướng sự hài lòng), điều đó cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục thêm nữa. Một vài người có thể có quan điểm rằng sự giảm giá hay sự hoảng loạn này của thị trường vẫn chưa đủ mạnh để chứng thực một đáy. Nếu thị trường tăng giá đột ngột và giá trị VIX tăng (về phía sự hoảng loạn), điều đó cho thấy xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục thêm nữa. Một vài người có thể có quan điểm rằng những dấu hiệu này chưa đủ để chứng thực một đỉnh.

Chỉ số VIX và OEX

Đồ thị trên chỉ ra mối quan hệ giữa chỉ số VIX và chỉ số OXE. Nói chung, giá trị của VIX giảm khi giá trị OXE tăng và ngược lại. Đường SMA 10 ngày được sử dụng để làm trơn VIX và OXE. Trong suốt 3 năm cuối (tháng 10 năm 1997 đến tháng 9 năm 2000), VIX đưa ra 7 mức giá trị lớn hơn hẳn 30 hay nhỏ hơn nhiều 20. Bốn giá trị lớn hơn 30 cho thấy xu hướng giảm giá quá mức, sự hoảng loạn hay độ dao động ẩn cao: tháng 11 năm 1997, tháng 9 năm 1998, tháng 2 năm 1999, tháng 4 năm 2000 (mũi tên xanh). Ba giá trị nhỏ hơn 20 cho thấy xu hướng tăng giá quá mức, sự hài lòng hay độ dao động ẩn thấp (mũi tên đỏ).

Đôi khi mức độ cao nhất của chỉ số được ghi lại, một dấu hiệu xác nhận được đưa ra khi VIX trở lại lớn hơn 20 hoặc nhỏ hơn 30 (đường chấm thẳng đứng). Trừ dấu hiệu đi xuống đầu tiên vào tháng 3 năm 1998 (vòng tròn đen), hầu hết tất cả các dấu hiệu đều xảy ra khá đúng lúc. Hai dấu hiệu thị trường tăng giá tạo thành hai đáy nhỏ trên đồ thị VIX, điều đó có thể dẫn đến những tín hiệu giả nhưng dấu hiệu tiếp theo đã chứng thực một mức lợi nhuận khá lớn. Kể từ tháng ngày 13/09/2000, đường SMA 10 ngày của VIX ở dưới 20 và điều đó có thể được xem như dấu hiệu thứ tư về việc thị trường tăng giá quá mức sự hài lòng giữa những người giao dịch quyền chọn.

Chú ý vào đồ thị VIX của Rex Takasugi, Rex đã đảo ngược VIX theo cách nghịch đảo các giá trị đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất. Nếu VIX=30 thì 1/30 = 0.033

Chỉ số độ giao động  CBOE NASDAQ  hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. NASDAQ  ($VNX)

Chỉ số độ giao động CBOE NASDAQ  hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. NASDAQ  ($VNX) sử dụng cùng một công thức như chỉ số VIX, dựa trên độ dao động ẩn của quyền chọn chỉ số S&P5000. Công thức nhận được từ một giỏ các quyền chọn mua và quyền chọn bán. Một vài quyền chọn có lãi, một vài quyền chọn lỗ, và một vài quyền chọn hoà vốn. Kết quả của $VNX đưa ra độ dao động ẩn của quyền chọn giả định hoà vốn 30 ngày.

Chỉ số VIX nguyên bản (The “original” VIX – $VXO)

Chỉ số $VXO là ký hiệu được tạo ra để theo dõi chỉ số “VIX nguyên bản”, nó được tính toán bằng việc sử dụng giá của quyền chọn S&P100. Giá trị VIX mới được ký hiệu là $VIX và được tính toán bằng việc sử dụng giá của quyền chọn S&P500. Nguyên tắc hình thành của VXO tương tự như VIX, nhưng nó không thiết thực và không đơn giản bằng VIX.

Để biết thêm thông tin về quyền chọn, quyền chọn giá và Độ dao động, xem thêm ở:

  • Website của CBOE: http://www.cboe.com/
  • Sách “trading index option” của James B.Bittman
  • Sách “buying and selling volatility” của Kevin Connolly

————&&————–

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: