Hướng dẫn sử dụng Tex làm bài thuyết trình

Tài liệu hướng dẫn : HuongDanTex

File BaiThuyetTrinh.doc : BaiThuyetTrinh

————–&&—————