Hướng dẫn sử dụng GLPK

Tài liệu ngắn dưới đây tôi viết cho các bạn sinh viên phục vụ mục đích học tập. GLPK được ứng dụng khi học các học phần về bài toán quy hoạch: quy hoạch tuyến tính, quy hoạch nguyên hỗn hợp (bao gồm quy hoạch 0-1), bài toán đồ thị & mạng. Tài liệu cũng có giá trị mang tính giới thiệu cho những người cần giải quyết các bài toán quy hoạch cỡ lớn trong thực tế.

Tài liệu: Gioi thieu phan mem GLPK

———–&&———–