Hướng dẫn sử dụng Scilab

Tài liệu ngắn dưới đây tôi viết cho các bạn sinh viên.

Hướng dẫn sử dụng Scilab (cho học phần Toán cao cấp): download

Bài giới thiệu về phần mềm Scilab trong blog này: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/01/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-scilab/

————-&&————