Bài giảng: Cách sử dụng R trong phân tích dữ liệu – GS. Nguyễn Văn Tuấn

Bài giảng: Cách sử dụng R trong phân tích dữ liệu – GS. Nguyễn Văn Tuấn

Loạt bài giảng không chỉ hướng dẫn cách sử dụng R mà còn trình bày rất cô đọng các kiến thức trong Thống kê và Kinh tế lượng.

Link: http://www.youtube.com/user/drnguyenvtuan

Danh sách bài giảng 
Bài giảng
Nội dung
Địa chỉ
1
Giới thiệu R
2
Giao diện và tương tác
3
Cách đọc ASCII file
4
Cách đọc Excel file
5
Biên tập dữ liệu (1)
6
Biên tập dữ liệu (2)
7
Biên tập dữ liệu (3)
8
Phân tích mô tả biến liên tục
9
Phân tích mô tả biến phân nhóm
10
T-test (1)
11
T-test (2)
12
Kiểm định phân bố chuẩn
13
Kiểm định Wilocoxon
14
Phương pháp kiểm định hoán vị
15
Kiểm định 2 biến nhị phân
16
Thông số trong biểu đồ
17
Biểu đồ hộp (box plot)
18
Biểu đồ sai số chuẩn
19
Biểu đồ thanh và phân bố
20
Biểu đồ tương quan đa biến
21
Tỉ số nguy cơ (risk ratio)
22
Tỉ số odss (odds ratio)
23
Giới thiệu phân tích phương sai (ANOVA)
24
Phân tích hậu định (posthoc analysis)
25
Phân tích phương sai phi tham số
26
Mô hình tuyến tính cho phân tích phương sai
27
Giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương
28
Kiểm định Ki bình thương (Chi square)
29
Hệ số tương quan
30
Hồi qui tuyến tính: giới thiệu
31
Hồi qui tuyến tính: phân tích phương sai
32
Phân tích dao động dư

————-&&————

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM R TRONG PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU

R là một phần mềm mã nguồn mở sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị, bạn có thể download miễn phí từ trang chủ r-project.org. Phần lớn các kỹ thuật phân tích trong kinh doanh đều được R hỗ trợ – từ thống kê đến học máy hay các kỹ thuật tối ưu hóa. Bằng chứng cho sức mạnh của R đó là những giải thưởng và sự tán dương từ những tạp chí hay cộng đồng uy tín trên thế giới như New York Times, Forbes, Intelligent Enterprise, InfoWorld và The Register. Có thể xem R là một ngôn ngữ bậc cao được thiết kế cho quant – những chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một số ứng dụng của R trong phân tích cổ phiếu, bao gồm các chỉ số thống kê, độ biến động Volatility, thước đo rủi ro Value at Risk và hệ số beta.

download: Ung dung phan mem R trong phan tich co phieu

Lê Văn Tuấn  – Phùng Duy Quang

————–&&—————

Hướng dẫn sử dụng R

Tài liệu ngắn dưới đây tôi và nhóm bạn sinh viên viết phục vụ cho mục đích học tập.

Hướng dẫn sử dụng R (cho học phần Toán cao cấp): Huong dan su dung R

Bài giới thiệu về phần mềm R trong blog này: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/01/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-r-2/

————–&&————-

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers