Giáo trình: Nhập môn hiện đại Xác suất & Thống kê

Giáo trình: Nhập môn hiện đại Xác suất và Thống kê được viết bởi GS. Đỗ Đức Thái (ĐHSP) – GS. Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Toulouse), đây là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên khối kinh tế và những người làm phân tích tài chính.

Theo lời giới thiệu của các tác giả: Mục đích của quyển sách này chính là nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất của những khái niệm và phương pháp cơ bản nhất của xác suất và thống kê, và qua đó có thể áp dụng được chúng, đi sâu tìm hiểu được phương pháp thích hợp cho những tình huống cụ thể. Một số điểm mà các tác giả cố gắng đưa vào trong sách này là:

– Giải thích bản chất các khái niệm một cách trực giác, dễ hiểu nhất trong chừng mực có thể, đồng thời đảm bảo độ chặt chẽ nhất định về mặt toán học.

– Cho nhiều ví dụ và bài tập về những tình huống có thật, với số liệu có thật, nhằm giúp bạn đọc cảm nhận được các ứng dụng thực tế của xác suất và thống kê.

Bản điện tử này được thực hiện nhờ sự hợp tác của Sputnik Education với các tác giả. Sách miễn phí. Dài 333 trang.

download: http://shop.sputnikedu.com/files/XSTK-ZT2015.pdf

———-&&———–