Giáo trình Toán rời rạc

 1. Toán rời rạc và ứng dụng trong tin học – Kenneth H Rosen (~300 trường ĐH):  Dowload: 4part full hơn 1000 trang sách
  lib.thanglong.edu.vn1286957375.pdf – 2.5 MB
  lib.thanglong.edu.vn1286957427.pdf – 2.9 MB
  lib.thanglong.edu.vn1286957515.pdf – 1.9 MB
  lib.thanglong.edu.vn1286957551.pdf – 1.0 MB
 2. Toán rời rạc – Nguyễn Duy Phương (Học viện CN BCVT): http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TRR.pdf
 3. Toán rời rạc 1 – Phạm Tiến Sơn: http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/toan-roi-rac-1.501947.html
 4. Toán rời rạc – Đặng Ngọc  Hoàng Thành: http://www.mediafire.com/?c5w8dl0fm5sz5pj
 5. Toán rời rạc: Vũ Kim Thành: http://elib.dtu.edu.vn/file/Ebook/1044.pdf
 6. Toán ứng dụng tin học – Phạm Phúc Thịnh: http://blogtiengviet.net/media/usersc/chuottau/toanroirac/giaotrinhtoanroirac.pdf
 7. Ngôn ngữ hình thức và Otomat (Đại học Hàng Hải): http://fit.vimaru.edu.vn/upload/files/resources/ebook/Bai%20giang%20Ngon%20ngu%20hinh%20thuc%20va%20Otomat.pdf
 8. Giáo trình Toán rời rạc (Đại học Huế): http://www.mediafire.com/?btw3z9hcl5jvvfm

————&&———–