Phần mềm giải toán online Cốc Cốc

tải xuống

Cốc Cốc là một trong những Công Cụ Tìm Kiếm và Trình Duyệt Web lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Cốc Cốc còn có chức năng như là phần mềm giải toán online – có thể xem như là một máy tính trực tuyến, hay trang web giải toán.

Cốc Cốc có thể giải toán phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 với nhiều cách giải kèm các bước tính toán (và một số dạng toán ở bậc đại học).

Ưu điểm của nó là sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

Các dạng toán giải được & ví dụ tham khảo:

 • Tìm ước chung lớn nhất/bội chung nhỏ nhất
 • Sắp xếp tăng/giảm dần
 • Quy đồng mẫu số
 • Phân tích thành nhân tử
 • Khai triển đa thức
 • Tìm tập xác định
 • Vẽ đồ thị hàm số
 • Giải phương trình (bao gồm PT lượng giác)
 • Giải bất phương trình
 • Tính giới hạn
 • Tính đạo hàm
 • Tính tích phân
 • Giải phương trình vi phân

Link: https://coccoc.com/search/math

—————-&&&————–

Phần mềm tài chính định lượng online QuantCalc

QuantCalc

QuantCalc là công cụ tính toán online hỗ trợ dạy & học tài chính định lượng (toán tài chính). Các chủ đề chính:

 • Định giá phái sinh: Phái sinh lãi suất (Interest Rate Derivatives); Quyền chọn (Option); Phái sinh tín dụng (Credit Derivatives).
 • Quản trị rủi ro: Value at Risk; Rủi ro tín dụng (Credit Risk); Rủi ro đối tác (Counterparty Risk)

Với mỗi sản phẩm phái sinh hay độ rủi ro, QuantCalc hỗ trợ nhiều mô hình, phương pháp tính.

Trang chủ: http://www.quantcalc.net/


Xem thêm: http://christian-fries.de/finmath/applets/

————&&———-

Phần mềm giải toán online Symbolab

logo-s.png (190×58)

Symbolab là phần mềm giải toán trực tuyến (trang web giải toán từng bước) – một công cụ hỗ trợ dạy và học toán nâng cao. Nó cho phép người dùng tìm hiểu, thực hành và khám phá các chủ đề toán học:

 • Sử dụng các ký hiệu toán học quen thuộc
 • Cung cấp tự động các bước giải (step-by-step)

Các chủ đề được Symbolab hỗ trợ, từ phổ thông đến đại học, bao gồm: số học, đa thức, phương trình – hệ phương trình, bất phương trình – hệ bất phương trình, tích phân và ứng dụng, đạo hàm và ứng dụng, giới hạn, vẽ đồ thị, phương trình lượng giác, hình giải tích, số phức; ma trận và vector, phương trình vi phân, chuỗi, biến đổi Laplace, thống kê, … Ngoài ra, còn có một chủ đề về hóa học.

Link: https://www.symbolab.com/solver

———-&&——–

Phần mềm giải toán online EMath

logo.gif (500×120)

Hệ thống giải toán trực tuyến EMath được xây dựng bởi nhóm tác giả  Innorient đến từ trường ĐH CNTT – ĐHQG TpHCM.

Mục tiêu của EMath là xây dựng một phần mềm giải toán trực tuyến, đáp ứng nhanh, giúp học sinh, sinh viên có thể tìm ra lời giải cho những bài toán thường gặp trong quá trình học tập (ưu điểm của EMath đó là nó sử dụng tiếng Việt). Hiện EMath đã có thể giải được trên 70 dạng toán ở các khối lớp khác nhau, bao gồm:

 • Toán phổ thông
 1. Lớp 10: Khảo sát hàm số bậc hai; Giải và biện luận phương trình bậc hai; Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất; Giải hệ phương trình bậc hai; Giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn; Giải hệ phương trình bậc nhất
 2. Lớp 11: Giải bất phương trình lượng giác; Khai triển nhị thức Newton; Khai triển dãy số; Giới hạn, Giới hạn phải, Giới hạn trái; Đạo hàm; Tích của dãy số, Tổng của dãy số; Khai triển cấp số cộng, Khai triển cấp số nhân
 3. Lớp 12: Khảo sát hàm số bậc ba; Khảo sát hàm số bậc bốn trùng phương; Khảo sát hàm số hữu tỉ; Khảo sát hàm số lũy thừa; Khảo sát hàm số mũ; Khảo sát hàm số logarit; Tính đơn điệu của hàm số; Tính lồi lõm của hàm số; Cực trị hàm số; Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số; Giải bất phương trình mũ; Giải phương trình mũ; Giải phương trình logarit; Giải bất phương trình logarit; Tích phân
 4. Hình học giải tích: Tìm phương trình đường thẳng qua một điểm và có một vector chỉ phương; Tìm phương trình mặt phẳng có một điểm và hai vector chỉ phương; Tìm phương trình mặt phẳng có hai điểm và một vector chỉ phương; Tìm phương trình mặt phẳng qua ba điểm; Tìm phương trình mặt phẳng có một điểm và một vector pháp tuyến; Tìm phương trình đường thẳng qua hai điểm
 5. Dạng toán khác: Chia đa thức; Quy đồng mẫu phân thức; Cộng phân thức; Trừ hai phân thức; Bội số chung nhỏ nhất; Ước số chung lớn nhất; Khai triển biểu thức; Phân tích thành nhân tử
 • Toán cao cấp A1, A2: Tính diện tích, thể tích, độ dài cung; Tính đạo hàm và đạo hàm riêng cấp cao; Tính tích phân và tích phân bội; Giải PTVT cấp 1&2;…
 • Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận; Cộng/trừ/nhân hai ma trận; Kiểm tra ma trận khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo; Giải hệ phương trình tuyến tính.
 • Lý thuyết đồ thị: Chu trình Euler; Chu trình Hamilton; Tìm đường đi ngắn nhất; Tìm cây khung nhỏ nhất Prim; Tìm cây khung lớn nhất Prim; Tìm cây khung nhỏ nhất Kruskal.

Địa chỉ: http://math.innorient.com/StepSolve

————&&————

Phần mềm lý thuyết trò chơi online

 • Hai người có tổng bằng không (two-player zero-sum)

http://www.egwald.ca/operationsresearch/owngame.php

 • Song đề tù nhân (Prisoner’s Dilemma)

http://www.gametheory.net/web/pdilemma/

http://www.iterated-prisoners-dilemma.net/

 • A game

http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/gametheory/games.html

Lý thuyết (wikipedia)

Lý thuyết trò chơi

Cân bằng Nash

Song đề tù nhân

—————-&&————–

Phần mềm toán rời rạc online Algorithms Tutoring

Phần mềm Algorithms Tutoring cho phép mô phỏng một số thuật toán thông dụng (được dạy trong môn Toán rời rạc):

Thuật toán tham lam – Greed (and Hill Elevation)

Bài toán thứ tự – Order Projects by Deadlines Precedence

Cây khung nhỏ nhất – Minimum Genetic Tree: Thuật toán Kruskal và Prim

Thuật toán Heuristic – Heuristic Algorithms: Bài toán người du lịch

Đường đi ngắn nhất – Minimum Routes: Thuật toán Dijkstra

Thuật toán quay lùi – Backtracking: Bài toán con hậu

Trang chủ: http://students.ceid.upatras.gr/~papagel/project/contents.htm

————–&&————–

Phần mềm thống kê online DanielSoper

Phần mềm được xây dựng bởi Daniel S. Soper – GS đại học California State University, Fullerton. Phần mềm này đã có trên 1 triệu lượt sử dụng, bao gồm các chủ đề sau:

Phân tích phương sai (ANOVA); Hàm beta; Phân bố chi bình phương; Khoảng tin cậy; Hệ số tương quan; Hiệp phương sai; Hàm phân bố tích lũy (CDF); Hàm sai số; Phân bố Fisher; Hàm Gamma; Phân bố Gaussian (chuẩn); Phân bố Student; Kích thước mẫu; ….

Trang chủ: http://www.danielsoper.com/statcalc/