Hệ thống định lượng rủi ro cho TTCK Việt Nam

8250730716_08c9d66363_s.jpg (75×75)

Hệ thống định lượng rủi ro cho thị trường chứng khoán Việt Nam được xây dựng bởi các giảng viên Bộ môn Toán – Trường Đại học Thương mại, tháng 12/2012.

Giới thiệu: Gioi thieu RiskQuant

Trang chủ:

http://ddwrt.octech.com.vn:8081/riskquant/


Trong phiên bản này, hệ thống định lượng rủi ro cho các chỉ số thị trường và các cổ phiếu trên hai sàn HNX và HOSE, bao gồm các thước đo rủi ro:

Value At Risk (Ngưỡng rủi ro): VaR95 (VaR99) của danh mục (cổ phiếu, chỉ số thị trường, giá vàng, tiền tệ,…) là một con số, cho biết có 95% (99%) khả năng, lợi suất của danh mục trong một-ngày-tới sụt giảm không quá bao nhiêu %.

Nói cách khác, VaR cho biết trong tình huống bình thường thì danh mục  sụt giảm không quá bao nhiêu %. Hệ thống tính VaR theo phương pháp mô phỏng lịch sử

Expected shortfall (Thâm hụt kỳ vọng): ES95 (ES99) của  danh mục là một con số, cho biết có 5% (1%) khả năng, lợi suất của danh mục trong một-ngày-tới sụt giảm tối đa trung bình là bao nhiêu %. Khi ES chỉ hiển thị —, cho biết trong dữ liệu không có ngày sụt giảm dưới VaR.

Nói cách khác, ES cho biết trong tình huống xấu thì danh mục sụt giảm trung bình là bao nhiêu %. Hệ thống tính ES theo phương pháp mô phỏng lịch sử.

Expected shortfall còn được gọi là Conditional Value at Risk (CVaR), Average Value at Risk (AVaR), hay Expected Tail Loss (ETL).

Volatility (Độ biến động): Volatility (lịch sử) cho biết mức độ biến động của danh mục. Nói chung, nếu Volatility dưới 20% có thể xem là biến động ở mức thấp, trên 40% có thể xem là ở mức cao.

Volatility cũng được xem là một thước đo rủi ro tương tự như Variance (phương sai) hay Standard Deviation (độ lệch chuẩn). Volatility càng cao thì danh mục được xem có độ rủi ro càng cao.

Semivariance (Nửa phương sai): Semivariance (cho chuỗi lợi suất) là thước đo rủi ro tương tự như Variance hay Standard Deviation  nhưng chỉ tính cho các lợi suất thấp hơn trung bình.

Semivariance càng cao thì danh mục được xem có độ rủi ro càng cao. Semivariance là thước đo tốt hơn Variance khi phân phối của chuỗi lợi suất không có tính đối xứng.

Ghi chú:

1. Hệ thống được xây dựng bằng công nghệ Java, có sử dụng gói mã nguồn mở JQuantLib (phiên bản được viết bằng Java của QuantLib) để tính độ rủi ro.

2. Dữ liệu được tài trợ bởi Công ty cổ phần Octech.

————&&———-