Sách: Hướng dẫn sử dụng phần mềm R cho các học phần toán ở bậc Đại học

Cuốn sách: Hướng dẫn sử dụng phần mềm R cho các học phần toán ở bậc Đại học (đang) được viết bởi các giảng viên của nhiều trường đại học.

Mục đính chính của cuốn sách là để phục vụ cho việc dạy và học các học phần toán ở bậc Đại học, trên tinh thần: Ứng dụng CNTT và sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong giảng dạy của Bộ GD & ĐT.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu kinh tế, những chuyên gia phân tích làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng có thể sử dụng nó như một tài liệu hữu ích.

Sách được viết theo quan điểm đơn giản tới mức tối đa nhằm giúp những người chưa bao giờ sử dụng các phần mềm toán học cũng có thể hiểu được nhanh chóng.

MỤC LỤC

Chương 0. Tổng quan về phần mềm R

Chương 1. Toán cao cấp

Chương 2. Xác suất

Chương 3. Thống kê

Chương 4. Kinh tế lượng

Chương 5. Toán rời rạc

Chương 6. Giải tích số

Chương 7. Lý thuyết trò chơi

Chương 8. Toán tối ưu

Chương 9. Toán tài chính

[Ghi chú: Đang viết]

—————-&&—————-