Lý Thuyết Trò Chơi – Phần 4. Debreu với Mô hình cân bằng tổng thể

Phần 4. Debreu với Mô hình cân bằng tổng thể

(Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng – Nguồn: Saga.vn)

Gerard Debreu – 1983

Gerard Debreu  sinh ngày 4/7/1921 tại Calais (Pháp) là thành viên nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia, Paris (Pháp) 1946 – 1948; Thành viên của quỹ Rockerfeller (Mỹ  –  Thụy Điển – Na Uy ) 1948 – 1950; Thành viên Trung tâm nghiên cứu cấp cao về các Khoa học Hành vi, Stanford 1960 – 1961.

Ông là Tiến sĩ Khoa học, Trường đại học Tổng hợp Paris (Pháp) 1956; Giáo sư kinh tế học, Quỹ Cowles cho Nghiên cứu kinh tế học, Trường đại học Tổng hợp Yale năm 1955 – 1961 ; Giáo sư thỉnh giảng kinh tế học,  Quỹ Cowles cho Nghiên cứu kinh tế học, Trường Đại học Tổng hợp Yale năm 1961; giáo sư kinh tế học (và toán học từ tháng 7/1975) Trường Đại học Tổng hợp Califonia, Berkeley, tháng 1/1962; thành viên Guggenheim – giáo sư thỉnh giảng, Trung tâm nghiên cứu các hoạt động và kinh tế lượng Trường Đại học Tổng hợp Louvain (Bỉ) 1968 – 1969.

Ông là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội Kinh tế lượng 1969 – 1971 thành viên Erskine, Trường đại học Tổng hợp Canterbury, Chiristchurch (New Zealand) tháng 6 – 7/1969; Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật Mỹ 1970 – giáo sư thỉnh giảng , Trung tâm nghiên cứu các hoạt động về kinh tế lượng, Trường Đại học Tổng hợp Louvain (Bỉ) năm 1971, năm 1972; Giáo sư thỉnh giảng, Trường Đại học Tổng hợp Canterbury, Chiristchurch (New Zealand) tháng 6 – 7/1973; Giáo sư Học viện Miller về nghiên cứu cơ bản trong khoa học của Trường Đại học Tổng hợp Califonia, Berkeley 1973 – 1974; Giáo sư thỉnh giảng quỹ Cowles cho nghiên cứu kinh tế học, Trường Đại học Tổng hợp Yale, Mùa thu 1976. Tháng 7 năm 1975 ông trở thành công dân Mỹ.

DebreuG.jpg
Gerard Debreu

Năm 1983, Gerard Debreu được nhận giải thưởng Nobel kinh tế về công trình ứng dụng phương pháp phân tích mới vào lý thuyết kinh tế và mô hình chính xác về cân bằng tổng thể.

Như đã biết, Adam Smiths đã đưa ra lời giải thích cho sự phối hợp các quyết định của các hãng và các hộ gia đình theo một hệ thống giá. Giá cả cung cấp những thông tin về cầu hàng hóa và dịch vụ cho các nhà sản xuất và cung cấp thông tin về chi phí sản xuất cho các khách hàng. Cơ chế truyền tải thông tin này cho phép thiết lập một trật tự hơn là gây ra sự lộn xộn trong hệ thống kinh tế.

Trong nữa sau của thế kỷ XIX, một mô hình toán học về lý thuyết này được đưa ra bởi Frenchman, Leon Walras. Do vậy đã xuất hiện Lý thuyết cân bằng tổng thể đầu tiên trong kinh tế học. Nói chung, nó bao gồm tất cả các thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường các nhân tố sản xuất. Nó là một lý thuyết về một sự cân bằng tổng thể bởi vì nó giải thích tại sao lượng cầu cân bằng với lượng cung trên thị trường này. Lý thuyết của Walras có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế học sau này. Mặc dù có những ý nghĩa như vậy nhưng tới tận 1920 vẫn chưa có cố gẵng nào được thực hiện nhằm xác định tính thống nhất lôgíc của mô hình lý thuyết này. Liệu có tồn tại một hệ thống giá cả làm cho tất cả các thị trường cân bằng một cách đồng thời hay không? Liệu các phương trình của Walras có những cách giải có ý nghĩa hay không?

Câu hỏi này được trả lời bởi công trình nghiên cứu của Abraham Wald trong những năm 1930. Rất cần thiết nhưng lại không may mắn chút nào khi ông phải đưa ra các giả định phi thực tế nhằm minh chứng cho sự tồn tại của sự cân bằng. Vì lý do này, những kết quả nghiên cứu của ông sau đó không thể dẫn tới một bản nghien cứu sâu hơn.

Trước năm 1954, câu hỏi nghi ngờ về tính thống nhất lô – gíc bên trong lý thuyết cân bằng tổng thể vẫn chưa được trả lời một cách thuyết phục. Sau đó, giáo sư Kenneth Arrow, người đã nhận được giải thưởng Nobel dành cho khoa học kinh tế năm 1972, và Gerard Debreu, người được nhận giải thưởng năm 1983, đã viết về một tác phẩm cổ điển “Sự tồn tại của cân bằng trong một nền kinh tế cạnh tranh”. Trong những đóng góp quan trọng này còn có cả công lao của Lionel McKenzie.

Trong lý thuyết được phát triển bởi giáo sư Arrow và Debreu và ngày nay được gọi là mô hình

KennethArrow.jpg
Kenneth Joseph Arrow

Arrow – Debreu, một loạt điều kiện được  đưa ra để đảm bảo cho sự tồn tại của một sự cân bằng tổng thể. Trong hàng loạt công trình xuất sắc của thập kỷ sau đó,  Debreu đã thành công trong việc chứng minh sự tồn tại của sự cân bằng tổng thể trong những điều kiện ít cứng nhắc hơn. Và như vậy, công trình nghiên cứu này không bị hạn chế bởi câu hỏi nghi ngờ về sự tồn tại của mô hình.  Debreu đã tiến hành phân tích tính nhất quán của mô hình này cũng như tính chuẩn tắc liên quan đến sự cân bằng cạnh tranh.

Chúng ta hãy trở lại với Adam Smiths. Lý thuyết của ông bắt đầu nguồn từ các cố gắng của các cá nhân trong việc tối đa hóa phúc lợi của chính bản thân họ và đưa đến một bàn tay vô hình và nhờ có bàn tay vô hình này mà một hệ thống kinh tế có thể đạt được phúc lợi lớn nhất có thể cho toàn bộ xã hội. Kenneth Arrow và Gerard Debreu, nghiên cứu một cách độc lập với nhau, và đã thiết lập những điều kiện đảm bảo rằng cơ chế giá cả có thể dẫn tới việc sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả theo mong muốn của người tiêu dùng. Cần nhấn mạnh rằng, điều không nhất thiết hàm ý phải đưa ra một chính sách để mặc cho tư nhân tự kinh doanh mà không có sự quản lý. Lý thuyết mô tả một loạt điều kiện đủ để đem lại tính hiệu quả kinh tế. Ở đây vẫn cần những công trình thực nghiệm để đánh giá mức độ mà những điều kiện này được thõa mãn trong hệ thống kinh tế.

Việc xây dựng lý thuyết cân bằng tổng thể, mà  Debreu chịu trách nhiệm chính, có tính tổng quát quan trọng. Ban đầu, nó là một lý thuyết về sự cân bằng cạnh tranh trong một nền kinh tế không có khu vực công cộng và không có tính bất ổn. Tuy nhiên, sự tiến bộ của lý thuyết do  Debreu thực hiện đã cho phép nó được ứng dụng trong những công trình phân tích về tính bất ổn, hàng hóa tập thể và thuế liên quan đến khu vực công cộng, các vấn đề môi trường… Hơn nữa, lý thuyết đã cung cấp một khung cơ sở cho việc phân tích chi phí – lợi ích kinh tế. Thậm chí một phạm vi ứng dụng rộng hơn đã được thực hiện bởi sự xuất hiện của cái gọi là mô hình cân bằng tổng thể trên máy tính. Những mô hình thực nghiệm này xây dựng trực tiếp dựa trên lý thuyết cân bằng tổng thể của Gerard  Debreu và có thể được sử dụng cho những vấn đề đòi hỏi phải phân tích toàn bộ hệ thống kinh tế, ví dụ như những vấn đề mà Quỹ tiền tệ Quốc tế theo đuổi.

Khi phát triển lý thuyết cân bằng tổng thể, Debreu không chỉ đơn thuần cho chúng ta thông tin về cơ chế giá cả mà còn đưa ra những kỹ thuật phân tích mới, những công cụ mới trong hành lang của các nhà kinh tế. Gerard Debreu đã sử dụng những mô hình toán học mới, một mô hình mà hầu hết các nhà kinh tế chỉ hiểu một cách hời hợt. Tuy nhiên, công trình của ông đã cho chúng ta  một sự hiểu biết toàn diện hơn về tính hợp lý kinh tế. Việc làm sáng tỏ và phân tích thuyết phục cùng với sự phân biệt rõ ràng giữa một lý thuyết kinh tế với những ý nghĩa của nó, đã làm cho lý thuyết của ông trở nên quan trọng hơn đối với việc lựa chọn các phương pháp và kỹ thuật phân tích trong một lý thuyết kinh tế , sánh ngang với bất kỳ nhà kinh tế hiện đại nào.

Debreu đã đóng góp nhiều hơn bất kỳ người nào đối với sự hiểu biết của chúng ta về lý thuyết cân bằng tổng thể và các điều kiện để tồn tại một cân bằng tổng thể và các điều kiện để tồn tại một cân bằng tổng thể trong một nền kinh tế phức tạp. Việc phân tích mang tính thuyết phục kỹ lưỡng của ông về các mô hình của một nền kinh tế đã cung cấp cho chúng ta một lý thuyết chung có thể được ứng dụng đối với nhiều vấn đề và mang lại sự hiểu biết rộng hơn so với các mô hình khác.

Hơn những người khác, ông là biểu tượng của một cách tiếp cận mới đối với phân tích kinh tế, một cách tiếp cận, đã mang lại một sự hiểu biết rõ ràng hơn về kinh tế học cơ bản. Ông có ảnh hưởng lớn đối với các phương pháp, chuẩn mực và kỹ thuật phân tích đang được các nhà kinh tế học sử dụng

———-&&———-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: