Danh sách các phần mềm toán học miễn phí

Danh sách các phần mềm (thư viện) toán học miễn phí

(Tham khảo:  http://mathandmultimedia.com/2009/12/02/free-mathematics-software/)

Phần mềm Archim (Hình học động) – Archim của hãng Stochastic Lab là phần mềm chuyên dụng trong việc vẽ các đồ thị toán học dạng 2D và 3D. Archim tương thích với mọi phiên bản Windows và hoàn toàn miễn phí. Một điểm đáng chú ý là phần mềm này có nhiều tư tưởng và cách tiếp cận khác với các phần mềm tương tự khác hiện có.

Phiên bản online: http://www.archimy.com/


Phần mềm Armadillo (Thống kê; C++ Libary) – Armadillo là thư viện đại số tuyến tính chất lượng cao cho ngôn ngữ C++. Có thể sử dụng cho các lĩnh vực: Học máy, Nhận dạng mẫu, Thị giác máy tính, Xử lý tín hiệu, Tin sinh học, Thống kê, Kinh tế lượng, …


Phần mềm Axiom (Tính toán biểu tượng) – Axiom là hệ thống đại số máy tính (phần mềm tính toán trên biểu tượng toán) miễn phí. Phần mềm hữu ích cho mục đích nghiên cứu và phát triển các giải thuật toán học.


Phần mềm Bayes++ (Thống kê; C++ Libary) – Bayes++ là thư viện mã nguồn mở cho ngôn ngữ C++. Cung cấp các giải thuật tính toán số cho Bayesian Filtering (Lọc Bayes – một kỹ thuật trong xác suất cho mục đích tổng hợp dữ liệu) của các hệ thống rời rạc.


Phần mềm Bayesian Filtering Library (BFL) (Thống kê; C++ Libary) – BFL là thư viện mã nguồn mở cho ngôn ngữ C++. Cung cấp môi trường độc lập ứng dụng cho suy diễn thống kê trong các mạng Bayes động (Dynamic Bayesian Networks: (Extended) Kalman Filters, Particle Filters (Sequential Monte Carlo methods).


Phần mềm C.A.R. (Hình học động) – C.a.R. là phần mềm hình học động mã nguồn mở. Cung cấp mô phỏng dựng hình bằng thước và compa trên máy tính. Ngoài ra, còn hỗ trợ các hình học khác như hyperbolic và elliptic.


Phần mềm Cadabra (Chuyên sâu; Tính toán biểu tượng) – Cadabra là hệ thống đại số máy tính (phần mềm tính toán trên biểu tượng toán) miễn phí. Thiết kế chuyên dụng cho các bài toán trong lý thuyết trường (field-theory: tensor computer algebra, tensor polynomial simplification including multi-term symmetries, fermions and anti-commuting variables, Clifford algebras and Fierz transformations, implicit coordinate dependence, multiple index types, …).


Phần mềm Cantor (Giao diện) – Cantor là giao diện đồ họa miễn phí cho các phần mềm toán học. Hỗ trợ:  KAlgebra, Lua, Maxima, Octave, Python 2 and 3, Qalculate, R, Sage, và Scilab.


Phần mềm CoCoA (Chuyên sâu) – CoCoA (“COmputations in COmmutative Algebra”) là phần mềm miễn phí hỗ trợ tính toán trong các vành đa thức nhiều biến trên các tập số hữu tỷ & nguyên, cũng như trên các ideal và module của chúng (trên cơ sở lý thuyết Gröbner). Ứng dụng chính của CoCoA là trong đại số giao hoán và hình học đại số. CoCoA hỗ trợ tinh toán với số nguyên cực lớn (2^300000) và với phân số có độ chính xác rất nhỏ. Thư viện mã nguồn mở cho C++ có tên là CoCoALib.


Phần mềm Euler Math Toolbox (EMT)  (Tính toán biểu tượng) – EMT là phần mềm toán học mạnh mẽ kết hợp tính toán số và tính toán biểu tượng (sử dụng Maxima).


Phần mềm FORM (Tính toán biểu tượng) – FORM là hệ thống tính đại số máy tính mã nguồn mở. Một đặc điểm của phần mềm này là cố gắng tận dụng nguồn lực của máy tính một cách hiệu quả nhất có thể.


Phần mềm Freemat – FreeMat là một môi trường miễn phí cung cấp cho các kỹ sư các phương tiện tính toán và truy xuất dữ liệu. Nó gần giống với chương trình thương mại MATLAB của Mathworks, và IDL của Research Systems, nhưng miễn phí.


Phần mềm FuncDesigner (Tính toán biểu tượng) –  FuncDesigner là hệ thống đại số máy tính (CAS) mã nguồn mở, viết trên Python + NumPy.


Phần mềm GAP (Chuyên sâu) – GAP  (Groups, Algorithms and Programming) là hệ thống tính toán mã nguồn mở cho đại số rời rạc. Tập trung chính vào tính toán cho Lý thuyết nhóm: sự biểu diễn, vành, không gian vecto, đại số, cấu trúc tổ hợp, … Tháng 7/2008, GAP đã nhận giải thưởng ACM/SIGSAM Richard Dimick Jenks Memorial Prize for Excellence in Software Engineering applied to Computer Algebra.


Phần mềm Geoda (Thống kê không gian) – Geoda là phần mềm mã nguồn mở cho mục đích giới thiệu về phân tích dữ liệu không gian. Phần mềm hỗ trợ các phương pháp của phân tích dữ liệu không gian khám phá ( exploratory spatial data analysis – ESDA): thống kê tự tương quan không gian, phân tích hồi quy không gian cho dữ liệu giàn (lattice data).


Phần mềm GeoGebra (Hình học động) – GeoGebra là một phần mềm hình học động (các hình  chuyển động trên màn hình) hỗ trợ giảng dạy trong trường học.Một mặt, GeoGebra là phần mềm hình học động, bạn có thể định nghĩa điểm, vectơ, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cô-nic cũng như hàm số và thay đổi chúng một cách linh động. Mặt khác, phương trình và toạ độ có thể được nhập trực tiếp. Vì thế, GeoGebra có thể xử lý biến số, vectơ và điểm, tìm đạo hàm và tích phân của hàm số và đưa ra những lệnh như Nghiệm hay Cực trị. GeoGebra là phần mềm miễn phí. Trong tương lai, đây là phần mềm sẽ được sử dụng trong nhiều trường phổ thông của Việt Nam, thay thế các phần mềm thương mại như Geometry Cabri, Geometer’s Skethpad. Hơn nữa, nó dễ dàng được sử dụng cho các ứng dụng web (như các GeoGebra Applets) mà không cần quan tâm đến vấn đề bản quyền.

Phiên bản online: https://www.geogebra.org/apps

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/08/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-geogebra/


Phần mềm Geonext (Hình học động) – GEONEXT là phần mềm toán học động mã nguồn mở. Mục đính nhằm đưa ra những phương pháp mới trong dạy & học toán phổ thông.


Phần mềm GiNaC (Tính toán biểu tượng; C++ Library) – GiNaC là thư viện C++ mã nguồn mở. Được thiết kế để cho phép tạo ra những hệ thống tích hợp tính toán biểu tượng.


Phần mềm GLPK (Tối ưu hóa) – GNU Linear Programming Kit (GLPK) là phần mềm tối ưu hóa mã nguồn mở, giải quyết bài toán quy hoạch tuyến tính (LP) cỡ lớn, bài toán quy hoạch nguyên hỗn hợp (MIP), và các vấn đề liên quan. Phần mềm sử dụng thuật toán đơn hình cải tiến và phương pháp (primal-dual) điểm trong để giải bài toán quy hoạch tuyến tính; sử dụng giải thuật nhánh-cận & nhát cắt Gomory để giải bài toán quy hoạch nguyên.

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/10/03/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-glpk/


Phần mềm GnuPlot – Gnuplot là phần mềm mã nguồn mở có chức năng vẽ đồ thị: tạo hình ảnh tương tác, file, hình ảnh cho web (HTML5, svg).


Phần mềm Graph (Hình học động)– Graph là phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ vẽ đồ thị hàm số cũng như một số tính toán trên các hàm.


Phần mềm GraphCalc (Hình học động)- GraphCalc là phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ vẽ đồ thị hàm số cũng như một số tính toán trên các hàm.


Phần mềm Gretl (Thống kê) – Gretl là phần mềm thống kê, chủ yếu cho kinh tế lượng, mã nguồn mở. Các chức năng chính của phần mềm: Nhiều ước lượng (Bình phương nhỏ nhất, Hợp lý hóa cực đại; GMM, Phương pháp một phương trình & hệ). Phân tích chuỗi thời gian (ARIMA, nhiều mô hình GARCH (một biến), VAR và VECM, kiểm định nghiệm đơn vị & đồng liên kết, lọc Kalman, …). Nhiều mô hình cho biến phụ thuộc (logit, probit, tobit, chọn mẫu, hồi quy khoảng, dữ liệu đếm & dữ liệu khoảng,…). Mô hình cho dữ liệu bảng.

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/01/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-r/


Phần mềm JASP (Thống kê) – JASP là phần mềm thống kê, mã nguồn mở, có giao diện sử dụng tương tự như SPSS; tuy nhiên có bổ sung nhiều chức năng trong thống kê Bayesian. Phần mềm này có dựa trên một số thư viện của R.


Phần mềm JMathLib – JMathLib là phần mềm toán học được viết hoàn toàn bằng java. Một thư viện các hàm toán học được thiết kế để tính toán các biểu thức phức tạp và hiển thị các kết quả đồ họa. Nó sẽ được sử dụng cũng như tương tác thông qua cửa sổ giao diện hoặc các tập tin script. Dự án này là phiên bản java của các phần mềm toán học mã nguồn mở như  Octave, FreeMat, Scilab.

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/12/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-jmathlib/


Phần mềm JMulTi (Thống kê) – JMulTi là phần mềm mã nguồn mở cho phân tích chuỗi thời gian 1 biến và nhiều biến (sử dụng giao diện đồ họa Java). Các chức năng chính: Phân tích ban đầu (kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết, phân tích tự tương quan, …). Mô hình VAR/SVAR. Mô hình VECM/SVEC. Hồi quy chuyển tiếp trơn (STR). Phân tích phi tham số. Mô hình GARCH, ARIMA.


Phần mềm KANT (Chuyên sâu) – KANT là phần mềm hỗ trợ những tính toán phức tạp của Lý thuyết số: trường số, trường hàm toán cục, trường địa phương.


Phần mềm Kig (Hình học động) – Kig là phần mềm hình học động nguồn mở, được cấp phép theo GPL. Đây là phần mềm mạnh mẽ và hữu ích cho giáo dục ở bậc phổ thông.


Phần mềm Macaulay2 (Chuyên sâu) – Macaulay2 là phần mềm miễn phí hỗ trợ nghiên cứu hình học đại số và đại số giao hoán.


Phần mềm Mathemagix (Tính toán biểu tượng) – Mathemagix là phần mềm tính toán biểu tượng mã nguồn mở, phù hợp làm cầu nối giữa tính toán biểu tượng và phân tích số.


Phần mềm Mathomatic (Tính toán biểu tượng) – Mathomatic là hệ thống đại số máy tính (CAS) mã nguồn mở.


Phần mềm MathTrax  – MathTrax là công cụ vẽ đồ thị miễn phí ứng dụng trong dạy và học ở phổ thông: đồ thị phương trình, mô phỏng vật lý, đồ thị dữ liệu. MathTrax và MDE SDK đã được nhận giải thưởng 2007 Tech Museum Award.


Phần mềm Maxima (Tính toán biểu tượng) – Đây là phần mềm giải Toán gọn nhẹ, mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Mặc dù không “mạnh mẽ” như các phần mềm Maple, Mathlab hay Mathematica những phần mềm có khả năng xử lý hầu hết các tính toán từ cơ bản đến cao cấp của học sinh, sinh viên và những ai nghiên cứu Toán học.

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/08/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-maxima/


Phần mềm NonEuclid – NonEuclid là phần mềm tương tác miễn phí, viết trên Java, hỗ trợ việc dựng hình trên đĩa Poincaré và hình học Hyperbolic.

Phiên bản online (viết trên Javascript):  http://www.cs.unm.edu/~joel/NonEuclid/NonEuclid.html


Phần mềm NTL (Chuyên sâu; C++ library) – NTL là thư viện C++ mã nguồn mở cho Lý thuyết số. NTL có tính ổn định cao, cung cấp cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho số nguyên có độ dài tùy ý; cho vecto, ma trận, đa thức trên tập số nguyên và tập hữu hạn.


Phần mềm Octave – Octave là một môi trường tính toán, sử dụng ngôn ngữ lập trình tựa như MatLab. Octave có thể thực hiện được phần lớn các mã lệnh viết trong MatLab, và ngược lại. Mặc dù độ tương thích ngày càng được nâng cao, nhưng chất lượng của biểu đồ của Octave vẫn không tốt như MatLab. Octave và Scilab được đánh giá là 2 phần mềm mã nguồn mở gần được với MatLab nhất.

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/01/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-octave/


Phần mềm OpenBUGS (Thống kê)  –  OpenBUGS là phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ phân tích Bayes, những mô hình thống kê phức tạp sử dụng Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods. Thư viện của phần mềm có thể gọi được từ R.


Phần mềm PARI-GP  (Chuyên sâu) – The PARI/GP là hệ thống đại số máy tính hỗ trợ tính toán cho Lý thuyết số (phân tích thừa số, lý thuyết số đại số, đường cong elliptic). PARI/GP cũng được xem là thư viện của ngôn ngữ C cho mục đích tính toán nhanh hơn.

Phiên bản online: http://pari.math.u-bordeaux.fr/gp.html


Phần mềm PSPP (Thống kê) – PSPP là phần mềm mã nguồn mở ứng dụng trong phân tích các mẫu dữ liệu, có cả giao diện đồ họa và command line. PSPP được xây dựng với mục đích là một phần mềm mã nguồn mở thay thế cho SPSS. Các chức năng chính: thống kê mô tả, T-test và phân tích phương sai, hồi quy tuyến tính, kiểm định phi tham số, phân tích nhân tố,….

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2011/02/27/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-pspp/


Phần mềm Qalculate – Qalculate là một công cụ tính toán đa năng cho GNU / Linux (và Mac OS). Nó nhỏ gọn và đơn giản để sử dụng nhưng với nhiều sức mạnh và tính linh hoạt bên dưới. Tính năng bao gồm các chức năng tùy biến, đơn vị, chính xác tùy ý, vẽ đồ thị, và một giao diện người dùng thân thiện (GTK + và CLI).


Phần mềm REDUCE (Tính toán biểu tượng) – REDUCE là hệ thống tính toán đại số mã nguồn mở hỗ trợ các nhà toán học, khoa học và kỹ sư.


Phần mềm R (Thống kê) – R là “phần mềm (mã nguồn mở) chuẩn mực trong phân tích thống kê và khoa học dữ liệu”.

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/01/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-r-2/


Phần mềm SAGEMATH (Tính toán biểu tượng) – SageMath là một chương trình tính toán mã nguồn mở, cấp phép bởi GPL. Nó là sự kết hợp sức mạnh của nhiều gói source vào Python (NumPy, SciPy, matplotlib, Sympy,Maxima, GAP, FLINT, R and many more). Nhiệm vụ của SageMath là tạo ra một chương trình miễn phí có thể thay thế Magma, Maple, Mathematica và Matlab.
Sage có thể sử dụng theo nhiều cách: giao diện đồ họa, dòng lệnh, chương trình và các script.

Phiên bản online: https://cloud.sagemath.com/

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/11/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-freemat/


Phần mềm Scilab – Scilab “là phần mềm gần với Matlab nhất mà bạn không phải trả 1 xu nào cả”.

Xem thêm: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/01/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-scilab/


Phần mềm Scipy – SciPy (đọc là “Sigh Pie”) là một phần mềm mã nguồn mở  cho các tính toán khoa học trong Python. SciPy được xây dựng trên thư viện NumPy, được đóng gói từ nhiều modun khoa học và kĩ thuật cấp cao. SciPy cung cấp các mô-đun về thống kê, tối ưu hóa, tích phân, đại số tuyến tính, biến đổi Fourier, xử lý tín hiệu, xử lý hình ảnh, thuật toán di truyền, ODE solvers, các hàm đặc biệt, …


Phần mềm Singular (Chuyên sâu) – Singular là hệ thống đại số máy tính (CAS) mã nguồn mở cho các tính toán trên đa thức, tập trung chính vào đại số giao hoán và không giao hoán, hình học đại số và lý thuyết kỳ dị


Phần mềm SymbolicC++ (Tính toán biểu tượng; C++ library) – SymbolicC++ là thư viện mã nguồn mở của C++ cho mục đích xây dựng hệ thống đại số máy tính (CAS), tuy nhiên, sử dụng lập trình hướng đối tượng.


Phần mềm SymPy (Tính toán biểu tượng; Python library) – SymPy là một thư viện của Python cho mục đính xây dựng hệ thống đại số máy tính (CAS): đầy đủ chức năng, câu lệnh đơn giản nhất có thể để dễ lĩnh hội và mở rộng. Nhiều phần mềm toán học dựa trên thư viện này.

Phiên bản online: http://live.sympy.org/


Phần mềm Wingeom (Windows) – Wingeom là phần mềm miễn phí cho độ chính xác cao trong dựng hình 2D và 3D. Hình vẽ có thể được làm nổi bật và hoạt hình theo nhiều cách khác nhau.


Phần mềm Winmat (Windows) – Winmat là phần mềm miễn phí cho phép tính toán và hiệu chỉnh ma trận, giải những bài toán đại số tuyến tính cơ bản, các toán tử trên tập số thực, phức và nguyên.


Phần mềm Winplot (Windows) – Winplot là  công cụ vẽ hình miễn phí, các đường và mặt, hình học động.


Phần mềm WinStat (Windows) – Winstats là công cụ vẽ hình hỗ trợ trong thống kê.


X-13ARIMA-SEATS (Thống kê; Public domain) – X-13ARIMA-SEATS là phần mềm kinh tế lượng hiệu chỉnh mùa, được xây dựng, cung cấp và duy trì bởi U.S. Census Bureau.


Phần mềm Xcas/Giac (Tính toán biểu tượng) – Xcas/Giac là hệ thống đại số máy tính (CAS) miễn phí. Xcas có vai trò làm giao diện, Giac là thư viện C++. Nhiều phần mềm toán học khác sử dụng Giac (ví dụ Geogebra).


Phần mềm YACAS  (Tính toán biểu tượng) – YACAS là phần mềm miễn phí, dễ sử dụng, cho mục đính tính toán biểu tượng.1. Xem gợi ý về lựa chọn phần mềm toán học nguồn mở trong blog này: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/09/23/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-numerical-computation-va-symbolic-computation/

2. Thông kê dưới đây cho biết có bao nhiêu người đang đọc bài viết về phần mềm toán miễn phí trên wikipedia (có lẽ là thống kê tại 1 thời điểm nào đó trong ngày – không realtime). Từ đó có thể rút ra được phần mềm toán miễn phí nào đang hot nhất:

————-&&————-

2 phản hồi

  1. có thể cho minh phần mềnh toán vẽ hình đường thẳng, vectơ, kí hiệu góc giữa hai đường thẳng.

  2. Bạn dùng phần mềm GeoGebra.
    Xem bài giới thiệu về GeoGebra trong blog này: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/08/08/ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-geogebra/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: